سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند
استعلام اعتبار کارت عضویت/ بازرگانی
شما می توانید در این صفحه با وارد نمودن شماره کارت، شماره ملی دارنده کارت و نوع کارت در قسمت های مربوطه و انتخاب دکمه "تایید" از آخرین وضعیت کارت عضویت / بازرگانی مطلع شوید.
 
  * شماره کارت
  * شماره ملی
  * نوع کارت
  اتباع خارجی